შაურმა ქლაბი - გლდანი (ვეკუა)

ილია ვეკუას # 16

591097777 - 0322050909