შაურმა ქლაბი - გლდანი (ვეკუა)

ილია ვეკუას # 14

591097777 - 0322050909